pic2_Hagrid_Burn-1

Нашия екип е специално подбран и обучен за да:

  • Можем да върнем, възможно най-бързо, оферта със строителната стойност на поръчката.
  • Бъдем ангажирани да изпълним поетите ангажименти в срок.
  • Отговаряме възможно най-бързо на всяко запитване.
  • Предлагаме оптимална себестойност, спрямо качеството с което произвеждаме.

Ние можем да реализираме вашата идея от проектирането до предаването на сградата или съоръжението в завършен вид, с всички необходими документи за проектиране и въвеждане в експлоатация на сградата.

Свържете се с нас за допълнителна информация или да уговорим среща в нашия офис на адрес София, ул. Венера №8 или друг град или място което е съобразено с вашата програма.

Различните строители и строителни площадки имат различен подход към монтажа на металните конструкции.

Ние ще подготвим конструкцията според вашите изисквания и ще я доставим в на обекта в предварително договорен и удобен за Вас момент. Възможно е да ускорим доставката на конструкцията в разумни срокове, като те се договарят допълнително.

В състояние сме да забавим доставката на вече произведени елементи, ако имате забавяне на предходен строителен процес, след като допълнително договорим условията за това.

Може да организираме и спазваме точен график, за доставка на елементи от конструкцията, при невъзможност да се достави последователно цялата конструкция.

Знаем, че има различни подходи за решаване на една и съща задача при металните конструкции. Различните решения зависят от опита на проектанта и от възможностите на завода производител.

Разполагаме с оборудване, което ни предоставя възможности да сме гъвкави в производство и с удоволствие ще Ви запознаем с тях.

Нашия екип зает в производството е с голям опит и с удоволствие ще бъдем полезни във всеки един етап по време на проектирането.

Единствените ограничения в архитектурното проектиране са границите на строителните системи внедрени до момента.

Ние сме производители, но в нашия колектив са включени и инженер проектанти и с удоволствие ще подпомогнем и запознаем с различни конструктивни решения на вашата сграда.

От нас може да очаквате консултация за възможностите на металната конструкция, ограждаща стена или покрив, както и всеки друг елемент от сградите проектирани с метална, стоманобетонна или смесена строителна конструкция.

Един от най-неприятните отговори е: “Това не може да се построи!”.

Ние опитваме да решим и тези задачи, като ще Ви предложим и начин за нейното реализиране.

Много важен етап от реализирането на тези задачи е, доброто представяне на задачата, ще са ни нужни при поискаме чертежи, също така и виртуален 3D модел или реален в мащаб, на металната конструкция която искате да получите.

Нашите ограничения са възможностите на технологиите на материалите и ако те са достигнати, ще Ви предложим вариант за реализирането на вашата задача.

За нас всички клиенти са важни, работим по големи обекти, но изпълняваме и по-малки индивидуални поръчки.

Ако търсите да изработите по индивидуален проект ограда, решетки, навес или друга метална конструкция може да се свържете с нас.

За да може да изработим желаните елементи, е необходимо е да имате ясна идея от какво се нуждаете. Това може да бъде проект, снимка и информация от нашия сайт и след това да се свържете с нас за да подготвим конкретна оферта.

} ) ( jQuery );