“Металпродукт АМС” ООД е регистрирана е в търговския регистър с и.н. 202808259 с управител Димо Демирев и адрес на управление: София, ул. “Венера” 8.

Подбрахме устойчив и висококвалифициран колектив от сертифицирани специалисти с дългогодишен опит в производството не метални конструкции. Осигуряваме необходимото модерно оборудване с което извършваме всяка една от операциите за производство на металните конструкции.

Вярваме, че сме гъвкави в условията при договаряне, производство и доставка на всички видове метални конструкции. Може да организираме и доставим всички строителни елементи на вашата строителната площадка.

Нашия екип има богат опит с различни типове обекти и успешно извършваме консултации за всички видове конструкции. Предлагаме първоначални консултации за оптимален избор на ограждаща и носеща конструкция, съобразени с нуждите на производството или съхраняваните стоки. Това е важен етап за направата на по-технологична конструкция, което е естествено решение за намаляване на монтажните проблеми още по време на производството.

Предлагаме гаранционно и след гаранционно обслужване на нашите конструкции.

} ) ( jQuery );