1
1
2
3

Защо метални конструкции?

Металпродукт АМС изработва метални елементи и модули, необходими за  строежа на вашият обект, когато ползвате метода на  носещи метални конструкции. Те са много бърз начин за изграждане на промишлени сгради.

Металните конструкции, изработени от „Металпродукт АМС“ осигуряват по-голямо разстояние между колоните и по-свободно проектиране на пространствата,  което позволява по-гъвкаво решение на работните процеси, както и лесна промяна на предназначение в сградата.

За разлика от бетонните конструкции, липсват задължителните технологични срокове за изчакване между етапите по време на строителството, както по такъв начин се намалява срокът и цената за изпълнение на  сградите.

Защо да изберете „Металпродукт АМС“

Ние сме производител на метални конструкции и работим с качествени материали и с модерно оборудване. Това ни позволява да работим качествено и бързо.

Изградили сме строга система от принципи в нашата работата, за да работим по-добре с нашите партньори. Следвайки ги,  вярваме, че сме по-отговорни към нашите клиенти.

Желание

Независимо от сложността и големината на вашата поръчка, тя ще бъде обработена възможно най-бързо.

Доверие

Когато поемем ангажимент, ние го спазваме и ще произведем конструкцията в договорения с Вас срок.

Гъвкавост

Ще бъдем до Вас във всеки един етап до приключване на строителството и ще се съобразим с вашите изисквания.

Ние сме готови да подпомогнем решенията на нашите клиенти във всеки един етап. От първоначалната себестойност на проекта в идейна фаза и изготвянето на по-технологично решение, до транспорта на металната и ограждащата я конструкция.

Ние ще отговорим на всяко запитване. За нас е важна връзката с нашите партньори и ще отговорим в най-кратък срок.

Корпоративни новини:

Проект: № BG16RFOP002-2.089-2985-C01

Наименование: : „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия,…

Проект: № BG16RFOP002-2.073-6873-C01

Наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за…

} ) ( jQuery );